NAGRODA ZA BOCIANA? CZEMU NIE? FINAŁ KONKURSU

NAGRODA ZA BOCIANA? CZEMU NIE?

FINAŁ KONKURSU

W czerwcu b.r. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie ogłosił ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. „Bocian biały”. Konkurs ten wchodzi w zakres projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski Wschodniej” LIFE15 NAT/PL/000728 - LIFEciconiaPL dofinansowanego przez Unię Europejską oraz niemiecką fundację Vogelschutz-Komitee e.V.

szczegóły projektu znajdziecie na stronie:

http://www.ptop.org.pl/ochrona/ptaki/bocian-bialy-w-ne-polsce/aktualnoci.html

Z różnych zakątków kraju zaczęły spływać do siedziby Parku w Drozdowie zdjęcia świadczące o tym, jak wdzięcznym modelem może być bocian. Brodzący, żerujący, lecący, karmiący, wysiadujący… - żadna sytuacja z bocianiego życia nie umknęła uwadze osób robiących zdjęcia. Jury w składzie: Zdzisław Folga, Anna Bureś, Marek Maliszewski miało niemały problem z wyborem najciekawszych ujęć. Po długich obradach zdecydowano się przyznać trzy nagrody główne i sześć wyróżnień.

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wręczenie nagród połączone z plenerową wystawą najciekawszych prac - fotorelacja w załączeniu. Wspomnianą wystawę będzie można oglądać w siedzibie Parku oraz w trakcie różnych imprez plenerowych. Wszystkim nagrodzonym i biorącym udział serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że dzięki konkursowi bocian biały stał się ptakiem bliższym, bardziej poznanym, mniej tajemniczym. Już niebawem pożegnamy się z bocianami, przed którymi długa podróż na zimowiska. Wrócą do nas w marcu wraz z nadejściem wiosny.

Dodana: 12 sierpień 2019 14:32

Zmodyfikowana: 12 sierpień 2019 14:32