DZIEŃ KRAJOBRAZU 2019

DZIEŃ KRAJOBRAZU

W pięknych okolicznościach przyrody wybraliśmy się na spacer z okazji Dnia Krajobrazu. Tegoroczne hasło tego wydarzenia to „Woda w Krajobrazie”. Wycieczka odbyła się w dwóch grupach -  w pierwszej uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie, w drugiej zaś ze Szkoły Podstawowej w Puchałach. Pierwsza grupa to dzieci młodsze, z klas I-III, druga klasy V-VIII.

Głównym celem wycieczki był spacer wzdłuż użytku ekologicznego Rzeka Narwica, nieopodal siedziby Parku. Uczestniczy mieli okazję zobaczyć jak wygląda starorzecze, poznać jego genezę, uzmysłowić sobie czym starorzecze różni się od rzeki. Uczniowie dowiedzieli się, jakie rośliny żyją w takich zbiornikach wodnych, obejrzeli z bliska rzęsę wodną, którą młodsi uczniowie określili z daleka po prostu jako „zielony kożuszek”. Na podmokłych terenach przy starorzeczu obserwowano również zbiorowiska pałki szerokolistnej i trzciny pospolitej. Prócz roślinności wodnej poznano również gatunki ptaków żyjące w takim środowisku, rozpoznawano na zdjęciach bąka, zimorodka, żurawia, gągoła. Dzieci zobaczyły budki lęgowe powieszone na olszach, dowiedziały się że takie ptaki jak kaczki również odbywają niekiedy lęgi w odpowiednich budkach. Zarówno pierwsza jak i druga grupa miała okazję obserwować ptaki w ich naturalnym środowisku – łabędzie i żurawie, które nawet najmłodsze dzieci były w stanie dostrzec na niebie.

Na zakończenie spotkania dla młodszych uczestników przygotowane zostały zagadki o zwierzętach mieszkających w zbiornikach wodnych zaś starsi uczestnicy wycieczki rozwiązywali karty pracy. W wydarzeniu wzięło udział łącznie ok 40 uczestników.

 

 

 

Dodana: 25 październik 2019 11:04

Zmodyfikowana: 25 październik 2019 11:12