RODO

Na podstawie art. 37 ust. 1   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w dniu 25.05.2018 r. powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Zgodnie z art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi zamieszcza dane Inspektora Ochrony Danych

 

Dane Inspektora:

Imię i nazwisko: Elżbieta Gromadzka

mail: lpkdn.drozdowo@wp.pl

Tel. 86/219-21-75

Załączniki do treści

Dodana: 25 maj 2018 13:04

Zmodyfikowana: 1 lipiec 2019 12:33