Lista gatunków roślin naczyniowych, których występowanie odnotowano na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Objaśnienia: pogrubionym drukiem zaznaczono gatunki objęte ochroną prawną. Wymienione gatunki z rodzaju Taraxacum nie zostały ponumerowane i wykazane w ogólnej liczbie gatunków.

 

Źródło: „Operat ochrony flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” 2007

Załączniki do treści

Dodana: 15 luty 2012 13:36

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2021 11:30