Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, dotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

        

 

2016 rok:

  1. „Kampania edukacyjna NASZE NIETOPERZE realizowana w oparciu o przegląd zimowych schronień tych ssaków w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi” – dofinansowanie w kwocie 15 942,10 zł
  2. „Wykorzystanie porostów w edukacji przyrodniczej na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” - dofinansowanie w kwocie 15 577,38 zł
  3. „Kształtowanie prawidłowych postaw na rzecz ochrony środowiska w oparciu o kampanię ekologiczną NIE PAL ŚMIECI” – dofinansowanie w kwocie 14 000,00 zł

 

2015 rok:

  1. „Odnowienie infrastruktury szlaków turystycznych biegnących przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi” – dofinansowanie w kwocie 6499,31 zł
  2. „Czynna ochrona nietoperzy w rezerwacie kalinowo na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” – dofinansowanie w kwocie 13 984,67 zł
  3. Popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych ŁPKDN poprzez organizację konferencji naukowej NAREW KOLEBKĄ ŻYCIA” – dofinansowanie w kwocie 10 000 zł

 

2014 rok:

  1. „Popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych fragmentu podlasia poprzez wydanie jubileuszowego kalendarza ściennego z okazji XX-lecia Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” – dofinansowanie w kwocie 9 300 zł
  2. „Inwentaryzacja i popularyzacja obiektów historycznych i zabytkowych ziemi łomżyńskiej z uwzględnieniem zabytków położonych w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi” – dofinansowanie w kwocie 15 000 zł

 

2013 rok:

  1. „Eliminacja roślin inwazyjnych w zbiorowiskach naturalnych Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” – dofinansowanie w kwocie 4 000 zł

 

Dodana: 4 styczeń 2017 11:35

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2017 13:13