Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

           Na terenie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w malowniczo położonej miejscowości, niedaleko naszej siedziby, znajduje się Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.

Muzeum Przyrody w Drozdowie

To właśnie tam, w zabytkowym dworze ziemiańskim, dawnej siedzibie rodu Lutosławskich, otoczona przepięknym parkiem spacerowym mieści się posesja muzealna wraz z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.

Park spacerowy w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Park spacerowy

Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Pracownicy tej instytucji odpowiedzialni są za dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich oraz gromadzenie przedmiotów i archiwaliów dotyczących tego tematu.

      W związku z tym jak zechcecie odwiedzić to magiczne miejsce to obejrzycie tu wystawę historyczną pt."Salon dworski".

Salon Dworski w Muzeum Przyrody

Znajdują się w niej pamiątki rodzinne rodu Lutosławskich: Franciszka i Antoniny Burskiej, ich syna Wincentego Jakuba, który po ślubie z Józefą Grabowską osiadł w Drozdowie i doczekał się czwórki dzieci: Edwarda, Zofii Józefy, Emilii Antoniny i Franciszka Dionizego. To właśnie najmłodszy z nich absolwent Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, obejmuje majątek drozdowski po śmierci swojego ojca w 1855 r. Wprowadza nowoczesne metody gospodarowania, rozwija mleczarstwo i buduje browar, z którego piwo otrzymywało najwyższe nagrody na wystawach światowych. W ciągu kilku lat doprowadza Drozdowo do rozkwitu. Jest fundatorem kościoła w Drozdowie. Z małżeństwa z Marią Szczygielską rodzi się dwóch synów: Wincenty i Stanisław.

Salon dworski w Muzeum Przyrody

Z poślubioną po śmierci żony Marii, jej siostrą Pauliną doczekał się kolejnych czterech synów: Mariana, Jana, Kazimierza i Józefa

Salon dworski w Muzeum Przyrody

Wszystkie te postacie zasługują na szczególną uwagę ze względu na ogromny wkład w rozwój kultury, literatury, rolnictwa, ekonomii i historii Polski.

      Do zadań muzeum należy też badanie przyrody północno-wschodniej Polski, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej oraz gromadzenie i ochrona muzealiów przyrodniczych tego terenu. Dlatego właśnie tu wzbogacimy naszą wiedzę o różne gatunki roślin i zwierząt występujące w dolinach rzek Narwi i Biebrzy podczas zwiedzania wystaw stałych  tworzących cykl pt."Przyroda Kotliny Biebrzańskiej". Tworzą go:

* "Szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej" - centralnym eksponatem jest schemat przedstawiający przekrój przez dolinę Biebrzy i cztery główne strefy poprzeczne porastane przez różne zbiorowiska roślinne wykształcające się w ścisłej zależności od warunków hydrologicznych podłoża.

Wystawa szata roślinna Kotliny Biebrzańskiej

*"Batalion - ptasi symbol Kotliny Biebrzańskich", ekspozycja poświęcona batalionowi, jednemu z najbardziej charakterystycznych dla Biebrzy ptaków i będący jej symbolem, jest w godle Biebrzańskiego Parku Narodowego. Corocznie w czasie wiosennego przelotu zatrzymuje się  w dolinie wiele tysięcy osobników tego gatunku. Wyróżnia go spośród innych oryginalna szata godowa samców, jak też interesujący rytuał toków. Wystawa składa się z dwóch uzupełniających się elementów: jeden to grupa 33 samców w różnobarwnych szatach godowych, a drugi to diorama ukazująca toki batalionów.

Wystawa batalionów

*"Ptaki Kotliny Biebrzańskiej" wystawa pokazuje różne gatunki ptaków charakterystycznych dla Doliny Biebrzy.

Ptaki Kotliny Biebrzańskiej

*"Ssaki Kotliny Biebrzańskiej" ekspozycja prezentuje bogactwo fauny terenu Bagien Biebrzańskich.

Ssaki Kotliny Biebrzańskiej

Ssaki  Kotliny Biebrzańskiej

* "Trofea łowieckie ". Na ścianach pomieszczeń można obejrzeć skóry wilka, rysia, poroża leśnych zwierząt i ciekawą kolekcję parostków sarny pochodzących z Województwa Lwowskiego z lat 1888- 1929. Ponadto zobaczyć można niedźwiedzia, z natury samotnika, który na swoim terenie nie toleruje innych dużych zwierząt drapieżnych i bywa wobec nich bardzo agresywny. Może być dla człowieka niebezpieczny szczególnie, kiedy broni swego terytorium.

Trofea łowieckie

Uzupełnieniem ekspozycji są wiszące na ścianach ryciny. Barwne miedzioryty pochodzą z XIX- wiecznego niemieckiego wydawnictwa zoologicznego, a czarno białe- autorstwa szwajcarskiego sztycharza Matthausa Meriana - pochodzą z dzieła „Historiae Naturalis" ( 1650) Jana Jonsona – lekarza i przyrodnika ze Szkocji, zamieszkałego w Lesznie k. Poznania.

Trofea łowieckie

* "Łoś - Król Bagien Biebrzańskich" Ostatnia część wystawy „biebrzańskiej" poświęcona jest łosiowi, który jest największym charakterystycznym ssakiem Kotliny Biebrzańskiej. Na ekspozycji zgromadzono oprócz spreparowanych okazów łosia (klępa, łoszak), bogatą kolekcję poroży (m.in. ilustrującą proces wykształcania się poroża).

Na szczególną uwagę turystów zasługuje ekspozycja akwarystyczna „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów”  Wystawę tworzy 26 akwariów o pojemności do 500 l. Rozpoczynając zwiedzanie zobaczymy pielęgnice afrykańskie  i południowoamerykańskie oraz piranie. W drugiej sali obejrzymy przedstawicieli ichtiofauny Azji, Ameryki Południowej, Australii i Afryki. W trzecim pomieszczeniu zobaczyć możemy przedstawicieli Europy - rodzimej fauny z Narwi. Roślinność, na tle której przedstawiane są ryby, odpowiada poszczególnym kontynentom.

Wystawa akwarystyczna

       Najnowsza wystawa ukazująca niezwykłe bogactwo roślin leczniczych występujących w Dolinie Narwi nosi tytuł „Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi”.

Wystawa "Ziołowe tajemnice. Rośliny lecznicze Doliny Narwi"

Ekspozycja składa się z gablot z roślinami z różnych  stref  doliny- od terenów podmokłych i starorzeczy, aż do łąk i pól, wielkoformatowych zdjęć ziół i krajobrazów, dioram prezentujących rośliny, puzzli i układanek dla dzieci oraz pomieszczenia imitującego chatę zielarki.

Wystawa w Muzeum Przyrody

Wszystkie wystawy w Muzeum posiadają udogodnienia  dla osób niepełnosprawnych w postaci audiodeskrypcji opisów. Jest to przekazywany drogą słuchową, werbalny opis treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym.

      Ponadto Muzeum prowadzi działalność popularyzatorską, oświatową i edukacyjną w zakresie przyrody i historii. Organizuje lekcje muzealne i terenowe, warsztaty przyrodnicze, konferencje, prowadzi sklepik muzealny.

Wiata w Muzeum Przyrody w Drozdowie

Jest tam również możliwość skorzystania z usług noclegowych w hotelu muzealnym (11 miejsc, pokoje 2-3 osobowe).

Wszyscy turyści przebywający na terenie muzeum mogą korzystać z zabytkowego parku otaczającego budynek Dworu Lutosławskich.

Staw w Muzeum Przyrody

Na jego terenie znajduje się staw wodny, zadaszona wiata, zabytkowa aleja grabowa oraz liczne rzeźby  ozdabiające główne alejki, wykonane przez osoby głuchoniewidome.

Aleja w Muzeum Przyrody

W „dzikiej" części parku muzealnego przebiega ścieżka edukacyjna „Ostoja drozdowska" - drewniana kładka umożliwiająca spacer przez teren podmokłego lasu łęgowego. Na trasie czekają atrakcje edukacyjne: puzzle, tropy zwierząt, tablice informacyjne. W obecnej jednak chwili jest ona zamknięta ze względów bezpieczeństwa.

 Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Dwór Lutosławskich w Drozdowie, widok z drona, 01.2021, fot. Michał Fabiszewski

Muzeum jest czynne:

w sezonie wiosenno-letnim (od 1 maja do 30 września):od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:30, w soboty i niedziele od 9:30 do 17:30.

w sezonie jesienno-zimowym (od 1 października do 30 kwietnia):od wtorku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30, w soboty i niedziele od 9:30 do 15:30.

W piątki (nieprzypadające w dni świąteczne) wstęp bezpłatny dla osób indywidualnych zwiedzających wystawy stałe bez przewodnika.

Muzeum jest nieczynne w następujące dni świąteczne: Nowy Rok, Niedzielę Wielkanocną, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

Dodana: 25 sierpień 2020 12:43

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2021 13:17