Wzgórze św. Wawrzyńca

       Wzgórze Św. Wawrzyńca położone jest na terenie Starej Łomży obok grodziska. Nazwa pochodzi od późnośredniowiecznej, murowanej świątyni, jednonawowej, wspartej na filarach i pokrytej drewnianymi gontami rozebranej w 1765 r. za zezwoleniem biskupa płockiego Hieronima Szeptyckiego. Kościół ten był pierwszym nie tylko w Łomży, ale i na Wschodnim Mazowszu.

Wejście na wzgórze św. Wawrzyńca

Wejście na wzgórze św. Wawrzyńca

 Świadczy o tym kult św. Wawrzyńca i liczne pielgrzymki, które przez wieki zdążały do niego z odległych stron na odpust św. Wawrzyńca. Nie była to jednak pierwsza świątynia na tym miejscu. Wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w latach 2000-2003 pokazały, że teren kościoła jest średniowiecznym cmentarzem. Powstanie kościoła św. Wawrzyńca przypisywane jest św. Brunonowi.

Krzyż stojący na wzgórzu św. Wawrzyńca

Krzyż stojący na wzgórzu św. Wawrzyńca

Tradycja miejscowa wskazuje na Łomżę, jako miejsce, z którego w 1009 r. święty męczennik Brunon z Kwerfurtu, mnich benedyktyński, naśladowca i kontynuator dzieła św. Wojciecha wyruszył ze swą ostatnią misją ewangelizacyjną, w wyniku której zyskał wraz ze swymi towarzyszami palmę męczeństwa ponosząc śmierć na pograniczu prusko-jaćwieskim. Niestety zaginęła wiedza o miejscu pochówku ich ciał, które zostały wykupione i pogrzebane przez Bolesława Chrobrego. W dziejach Polski św. Brunon z Kwerfurtu zajął szczególne miejsce – jest obok św. Wojciecha jednym z filarów rodzącego się Kościoła i państwowości Polski. Zgodnie z tradycją św. Brunon przyniósł Ewangelię Chrystusa na nasze ziemie i dlatego został uznany za patrona Diecezji Łomżyńskiej. W 2009 r. w tysięczną rocznicę męczeńskiej śmierci św. Brunona został na tym miejscu ustawiony krzyż.

Na miejscu rozebranego kościoła powstała ceglana kapliczka z drewnianą figurą św. Wawrzyńca rzeźbioną przez ludowego artystę, która obecnie znajduje się w Muzeum Północno-Mazowieckim, zaś resztki kapliczki zostały rozebrane przez archeologów badających to wzgórze.

              Ze wzgórza turysta może podziwiać jeden z najpiękniejszych widoków Narwi. Rzeka tworzy w tym miejscu przepiękne meandry, a przez chwilę płynie nawet w przeciwnym kierunku. Gdyby wyprostować naturalne koryto Narwi, byłoby one dwukrotnie dłuższe niż odcinek doliny, na którym się znajduje.

Widok na Narew ze wzgórza św. Wawrzyńca

Widok na Narew ze wzgórza św. Wawrzyńca

Dodana: 25 sierpień 2020 13:10

Zmodyfikowana: 19 styczeń 2021 12:51